ഞാനും ചേച്ചിമാരും Part 14

‘ഞാൻ നിലത്തിരുന്നോളാം, എനിക്കു കണക്കു ചെയ്യാനുള്ളതാ” അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു റ്റീപോയി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പായയുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു. “അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെയിരുന്നു പഠിച്ചൊ’ എന്നും പറഞ്ഞു ചേച്ചി പായയിൽ കട്ടിലിനരികിലേക്കു നീങ്ങിക്കിടന്നു എനിക്കിരിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ‘ വൈകിട്ടു കുളിച്ചതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു മൂടിയുണങ്ങിയില്ല” കെട്ടിവച്ച മുടി തലയിണയിൽ വിടർത്തിയിട്ടു ചേച്ചി മലർന്നു കിടന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

 

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി എനിക്കെതിരായി ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറക്കമായി.

 

രാത്രിയുടെ സമയം  കടന്നുപോകുന്തൊറും എന്റെ ശ്രദ്ധ ഉറക്കത്തിൽ  നിന്നും ചേച്ചിയിലേക്കായി മാറി. ഞാനും മല്ലികചേച്ചിയും മാത്രമെ ഇന്നീവീട്ടിൽ എന്ന ചിന്ത എനിക്കെന്താ അത്യാവശ്യം ഒരു ധൈര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഇടതുകൈ പതുക്കനെ മല്ലികചേച്ചിയുടെ ചന്തിയുടെ വശത്തു പായയിൽ വച്ചു. കൈ പതുക്കനെ ചേച്ചിയുടെ ചന്തിക്കടിയിലമർത്തി. കൈവിരൽ ചന്തിയിൽ അമരുന്നതിനനുസരിച്ചു ചന്തി പതുക്കനെ ഉള്ളിലേക്കു അമുങ്ങുന്നുണ്ടു. ചന്തിയുടെ പഞ്ഞിപ്പു ബുക്കിൽ നിന്നും എന്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ചേച്ചിയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഞാൻ പതുക്കനെ നീങ്ങി മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ചന്തി ഭാഗത്തു ചാരിയിരുന്നു. ഞാൻ ചാരിയതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു മല്ലികചേച്ചി ചരിഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു. കണ്ണു തുറന്നു എന്നെ നോക്കികൊണ്ടു പറഞ്ഞു “ എടാ ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ കയറിക്കിടക്കു. ഞാൻ വെളുപ്പിനു വിളിച്ചുണർത്താം”

“കുറച്ചു കൂടിയുണ്ടു ചേച്ചി, ഇങ്ങനെയിരുന്നിട്ടു പുറം കഴക്കുന്നു? ഞാൻ ചേച്ചിയോടു പറഞ്ഞു. ” ചേച്ചിയൊന്നിത്തിരി നീങ്ങിക്കിടന്നെ’ എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടു ഞാൻ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ വശത്തായികിടന്നു. എനിക്കു കിടക്കാനായി മല്ലികചേച്ചി അൽപ്പം നീങ്ങികിടന്നു. ഞാൻ ബുക്കെടൂത്തു നിലത്തു വച്ചു കൊണ്ടു ന്യൂപത്തിന്റെ വ്യാപ്തിലേക്കു ശ്രദ്ദ തിരിച്ചു. കൂറച്ചു നേരം കണക്കു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പുറത്തു പെട്ടന്നു ചേച്ചിയുടെ കൈ വന്നു തട്ടി. ചേച്ചി എന്റെ വശത്തേക്കു ചരിഞ്ഞപ്പോൾ തട്ടിയതാണു. ചേച്ചി ഉറക്കമായെന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ പതുക്കനെ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു കൊണ്ടു എന്റെ വലതു കെെ ചേച്ചിക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ ആക്കി വച്ചു. കെെ ഞാൻ നീക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വയറിൽ തള്ളവിരൽ തട്ടി. വയറിന്റെ ഒരു മിനുസ്സം എനിക്കെന്താ ഒരു ധൈര്യം തന്നു. വലതു കൈ ഞാൻ പതുക്കനെ താഴത്തേക്കു കൊണ്ടു പോയി ചരിഞ്ഞു കിടന്ന ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ മുട്ടിച്ചു., പായയിൽ വച്ചു. ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നെന്തൊ എന്റെ കൈയിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതായെനിക്കു  തോന്നി. നിലത്തു വച്ചിരുന്ന കെെ ഞാൻ പതുക്കനെ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ താഴത്തെ തുടയുടെ മുകളിൽ വച്ചു. എന്റെ കൈവിരലുകളിലും മറ്റും നേരിയ വിറയൽ വരുന്നതുപോലേ തോന്നി ഞാൻ മുഖമുയർത്തി മല്ലിക ചേച്ചിയെ നോക്കി. മല്ലിക ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കം ആണെന്നെനിക്കു തോന്നി. തുടയിൽ വച്ചിരുന്ന കൈ, പതുക്കനെ ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്കു കയറ്റി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുടകളെയും മുട്ടിക്കൊണ്ടാണു കൈപ്പത്തിയിരിക്കുന്നതു. കുറച്ചു നേരം കൈപ്പത്തി അവിടെ വച്ചു കൊണ്ടു മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി കിടന്നു. മല്ലിക ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കമായി എന്നു തോന്നിയതും

തുടകളിൽ മുട്ടിച്ചു വച്ചിരുന്ന കൈപ്പത്തി ഞാൻ പതുക്കനെ തുടകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തേക്കു വച്ചു. എന്റെ കൈകളിൽ നേരിയ ഒരു ചൂടനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ കൈവിരൽ പതുക്കനെ അവിടെ അമർത്താൻ നോക്കി. അന്നേരം ചേച്ചിയൊന്നനങ്ങി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈയെടുത്തു മാറ്റി. എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി .ചേച്ചി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൈപ്പത്തി പിന്നെയും എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ താഴത്തെ തുടയിൽ ആക്കി ചേച്ചിയുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തു വച്ചു.എന്നിട്ട് വിരൽ പതുക്കനെ രണ്ടു തുടകളുടെയും നടുക്കുകൂടി

മുകളിലേക്കു കൂത്തികയറ്റാൻ നോക്കി.എന്റെ കൈകളിൽ അൽപ്പം വിറയൽ തോന്നി.കൈവിരൽ അവിടെതന്നെ കുറച്ചു നേരം വച്ചു. മുകളിലെ തുടയുടെയും താഴത്തെ തുടയുടെയും മിനുസ്സുമാർന്ന പഞ്ഞിപ്പു എന്തൊ അനുഭൂതി എന്റെ കൈകളിലേക്കു പകർന്നു. കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ വച്ചിട്ടു കൈവിരൽ അൽപ്പം കൂടി മുകളിലേക്കു കയറ്റി എന്റെ കൈവിരലിന്റെ അറ്റം അടിവയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തു തുടകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തു ചെന്നു മുട്ടി. അവിടെ ചേച്ചിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതിലും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു നോക്കുവാൻ തുറന്നു നോക്കുന്നതാണൊ? എനിക്കു സംശയം ആയി. ഞാൻ പതുക്കനെ എന്റെ മുഖം താഴത്തേക്കു മാറ്റി. കൈ അനക്കാതെ വച്ചിടത്തു തന്നെ വച്ചു. കുറച്ചുനേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നു. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹം തലപൊക്കി. എന്തും വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടില്ലാ എന്ന ഒരു തോന്നൽ എനിക്കെന്തോ ധൈര്യം തന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തലപൊക്കി ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി.നേരത്തെ അൽപ്പം തുറന്നിരുന്നു എന്നെനിക്കു തോന്നിയ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗം ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണു. ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ചേച്ചിയുടെ തൂടകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തു നടുവിൽ വിരൽ ഒന്നു കൂത്തികയറ്റി.എന്നിട്ട് ആ വിരൽ മുകളിലേക്കു തള്ളി. വിരലിൽ അൽപ്പം പഞ്ഞിപ്പുള്ള തടിച്ച ഭാഗം മുട്ടി ആ സമയത്തു തന്നെ മല്ലിക ചേച്ചി തന്റെ കൈകൊണ്ടു എന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു, ഞാൻ വച്ചിരുന്നിടത്തു നിന്നും മാറ്റി. എന്റെ കെയിൽ അന്നേരവും  വിറയലുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കൈ മാറ്റിയതിനു ശേഷം ചേച്ചി ചരിഞ്ഞു എന്നിട്ടു മലർന്നു കിടന്നു. ഞാൻ അൽപ്പം നേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നിട്ടു എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണു. അൽപ്പം തടിച്ച ചുണ്ട് പിളർന്നിരിക്കുകയാണു. ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തുനിന്നും ഞാൻ കണ്ണുകൾ താഴത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ചുവന്ന ബ്ലൗസ്സിനുള്ളിൽ കറുത്ത ബ്രാ കൊണ്ടു മറച്ച മുലയുടെ മുകൾഭാഗത്തെ വെട്ട് പുറത്തു കാണാം. മൂലകൾ ശ്വാസൊച്ചാസത്തിനനുസരിച്ചു താഴുകയും പൊന്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു. തടിച്ചുരുണ്ട മൂലകളിൽ നിന്നും തുണികൾ ഒന്നും കൊണ്ടും മറയ്ക്ക്കാത്ത വയറിലേക്കു എന്റെ നോട്ടം മാറി. മലർന്നു കിടക്കുന്നതു കാരണം അൽപ്പം ഉന്തിയിരിന്ന ചേച്ചിയുടെ വയർ പരന്നു കിടക്കുകയാണു. വയറിനു നടുക്കായി ആഴമുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള പൊക്കിൾ, പൊക്കിളിനടിയിൽ നിന്നും നേരിയ നാടപോലെ വളരെ ചെറിയ അൽപ്പം കറുപ്പുകലർന്ന രോമങ്ങൾ. പൊക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു കൈപത്തി താഴെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ചുവന്ന അടിപ്പാവാടയുടെ മുകളറ്റം കാണാം. മൂണ്ടു അടിപ്പാവാടയുടെ മുകളറ്റത്തു നിന്നും അൽപ്പം താഴ്ന്നാണു കിടക്കുന്നതു. പൊക്കിളിനടിയിൽ നിന്നാരംഭിച്ചു രോമ രാജികൾ എണ്ണം അൽപ്പം കൂടി അടിപ്പാവാടക്കടിയിലേക്കു ഉറുമ്പുകൾ കയറിപോകുന്നതു പോലെ പോകുന്നു. ഞാൻ കണ്ണുകൾ താഴത്തേക്കു പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി. ചേച്ചിയുടെ മദനപുഷ്പത്തെ മറച്ചു പാവാടയും അതിനു മുകളിൽ മുണ്ടും കിടക്കുന്നു. തുടയുടെ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടു രണ്ടായി പിളരാൻ തുടങ്ങി. മുട്ടുകാലിനെമൂടി ചുവന്ന അടിപ്പാവാട മാത്രമെയുള്ളൂ. മുട്ടുകാലിൽ നിന്നും അൽപ്പം താഴത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ തന്നെ പാവാടയും കാലുകളിൽ നിന്നും മാറി. മുട്ടുകാലിനടിവശം പാവാടയില്ലാത്ത കണങ്കാലിലും കറുത്ത രോമങ്ങൾ അൽപ്പം ഉണ്ടു.

ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അടുത്തിരുന്നു ചേച്ചിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ശരിരത്തിനും മനസ്സിനും എന്തൊക്കെയൊ ആകുന്നതുപോലെ തോന്നി. അടുത്തു വച്ചിരുന്ന ടൈമ്പീസിൽ സമയം നോക്കി. രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണിയാകാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ മുറിക്കു ചുറ്റും ഒന്നു നോക്കി.പിന്ന വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കും.പിന്നെ  മൂലയിലും, വയറിലും,അടിവയറിൽ മുണ്ടിനു മുകളിൽ കാണുന്ന പാവാടകെട്ടിനെയും പിന്നെ തിരിച്ചു മുകളിലേക്കും കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു.

ഞാൻ പതുക്കനെ വലതു കൈപത്തിയെടുത്തു ചേച്ചിയുടെ തടിച്ച ഇടതു മൂലയുടെ മൂലക്കണ്ണിനെ മറക്കുന്ന രീതിയിൽ മുലയെ മുട്ടി മുട്ടിയില്ലായെന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. അന്നേരം

ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കും ഒന്നു നോക്കി. പതുക്കനെ ഞാൻ കൈപ്പത്തി താഴ്ത്തി ഉള്ളം കൈയുടെ നടുഭാഗം ചേച്ചിയുടെ മുലയുടെ മുകളിൽ തള്ളി നിന്നിരുന്ന മൂലക്കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തായി പതുക്കനെ മൂട്ടി. കൈയിൽ നേരിയ വിറയൽ എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു കൂടി നോക്കി എന്നിട്ടു കൈപത്തി പതുക്കനെ ഒന്നു കൂടി താഴ്‌ത്തി.എന്റെ കൈപ്പത്തിക്കു താഴെ മാർദ്ധവമാർന്ന മുലയുടെ സ്പർശനം വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ വിരലുകളും പതുക്കനെ താഴ്ത്തി മുലയെ പൊതിഞ്ഞു. ചേച്ചിയുടെ ശ്വാസോച്ചാസത്തിനനുസരിച്ചു എന്റെ കൈപ്ത്തിക്കുള്ളിൽ മൂലവന്നുമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഒന്നമർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന മുലകൾ കൈക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമൊ സൃഷ്ടിച്ചു.പതുക്കന്നെ ഞാൻ കൈപത്തി മുലയുടെ നടുവിൽ ഒന്നമർത്തി, വീർത്തിരിക്കുന്ന ബലൂണിൽ കൈപത്തിയമർത്തിയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു ബലം കൈപത്തിയിൽ മുലയിൽ നിന്നും അനുഭവപ്പെട്ടു.

പെട്ടന്നു ചേച്ചിയൊന്നനങ്ങിയതു പോലെ തോന്നി. ഞാൻ കൊ പെട്ടന്നു മൂലയിൽ നിന്നും വലിച്ചു, തിരിഞ്ഞിരുന്നു. “എടാ സമയമെത്രയായി.ഇനി നാളെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പഠിക്ക് ചേച്ചി എന്റെ വലതു കൈയിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ” 12 മണികഴിഞ്ഞു” ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞു. കൂറച്ചു നേരം ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്നു. നിവർന്നിരുന്ന ഞാൻ എന്റെ വലതു കൈനീക്കി ചേച്ചിയുടെ പക്കിൽ മുട്ടിച്ചു. എന്നിട്ടു കൈപത്തി പക്കിനടിയിലേക്കു കടത്താൻ അൽപ്പം ബലം കൈത്തണ്ടകൊണ്ടു പ്രയോഗിച്ചു. ചേച്ചി ഒന്നനങ്ങി നീങ്ങി. ഞാൻ കെെ പിന്നെയും പക്കിനോടു തന്നെ ചേർത്തുവച്ചു. എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. ചേച്ചി കണ്ണടച്ചുറങ്ങുകയാണു.ഞാൻ പതുക്കുനെ തലതിരിച്ചു ചേച്ചിയുടെ പക്കിലേക്കു നോക്കി. മലർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ പക്കിലെ മടക്കുകൾ അൽപ്പം വിടർന്നിരിക്കുകയാണു. മടക്കുകൾക്കുള്ളിലെ വയറിന്റെ ഭാഗം അൽപ്പം നിറ വ്യത്യാസമുണ്ടു.

ഞാൻ കൂറച്ചുനേരം അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടു വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കും. കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺപോളകളിൽ അൽപ്പം തടിപ്പു തോന്നുന്നുണ്ട്.  ഉറക്കും ആണങ്കിൽ ആണു കൺപോളയിൽ തുടിപ്പ് വരുന്നതെന്നു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ വലതു കൈയിലേക്കു തന്നെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. പക്കിൽ മുട്ടിച്ചിരുന്ന കൈ, അവിടെ നിന്നെടുഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ പൊക്കിളിനു താഴെ അടിവയറിൽ അടിപ്പാവാടയ്ക്കു മുകളിൽ മുട്ടി മുട്ടിയില്ലായെന്ന രീതിയിൽ വച്ചു. എന്നിട്ടു വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. ചേച്ചി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണൂ. പതുക്കനെ കൈപ്പത്തി അടിവയറിൽ മുട്ടിച്ചു. നനുത്ത ഒരു സ്പർശന സുഖം ചേച്ചിയുടെ അടിവയർ എന്റെ വലതു കൈപത്തിക്കു തന്നു. കൂറച്ചു നേരം അങ്ങനെ വച്ച ശേഷം കൈപത്തി പതുക്കനെ വയറിൽ മുട്ടി മുട്ടിയില്ലായെന്ന പോലെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തേക്കു വലിച്ചു.എന്നിട്ടു അടിപ്പാവാടയുടെ അവിടെ വയറിൽ മുട്ടിച്ചു വച്ചു.എന്നിട്ടൊരുവിരലുകൊണ്ടു പാവാടയുടെ അടിയിൽ വയറിൽ അമർത്താതെ പൊക്കുവാൻ നോക്കി. അടിപ്പാവാട നല്ല ബലത്തിൽ വയറിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുകയാണു.അടിപ്പാവാടയുടെ ഉള്ളിൽ വിരൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. വിരൽ പതുക്കനെ അടിപ്പാവാടയുടെ മുകളിൽ കയറ്റി വച്ചു. എന്നിട്ട് അടിപ്പാവാടയിൽ മുട്ടി മുട്ടിയില്ലായെന്ന രീതിയിൽ താഴത്തേക്കെടുത്തു. എന്റെ വിരലുകൾ പാവാടയുടെ മുകളിൽ അൽപ്പം താഴെ ആയിക്കിടന്നിരുന്ന മുണ്ടിന്റെ കൂത്തിൽ ചെന്നു തട്ടി.പതുക്കനെ മൂണ്ടിൽ വിരലുകൊണ്ടു കുത്തി, എന്റെ വിരലിനൊപ്പം മുണ്ടു കുത്തു പതുക്കനെ വിട്ട് അകന്നു.വിരലിന്റെ പുറം ഭാഗം മൂണ്ടിനടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മുണ്ടു പുറം വിരലുകൊണ്ടു പൊക്കി തുടയുടെ വശത്തേക്കു മാറ്റി.

അന്നേരം അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്റെയെല്ലാ കൺട്രോളും കളയുന്നതായിരുന്നു.

ചേച്ചിയുടെ പൊക്കിളിനു അൽപ്പം ഇടതുവശത്തായി അടിപ്പാവാടയുടെ വള്ളി കെട്ടിയിരുന്നതു. മൂണ്ടുമാറിയപ്പോൾ ചുവന്ന അടിപ്പാവാട കെട്ടിയിരുന്ന വെള്ള വള്ളി കണ്ടു. അതിനു താഴെ ആയി വി ആകൃതിയിൽ അൽപ്പം തുറന്നിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അടിപ്പാവാട കെട്ടിനകത്തു കറുത്തു ചുരുണ്ട രോമങ്ങൾ. ഒന്നൊ രണ്ടൊ ചെറു രോമങ്ങൾ ആയി കെട്ടിന്റെയരികത്തു വെളുത്ത വയറിൽ തുടങ്ങുന്ന ചുരുണ്ട രോമങ്ങൾ താഴെ മദനപൊയ്ക്കയിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ഒരുൾക്കാടുപോലെ കട്ടിവയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ണിമ വെട്ടിക്കാതെ രോമക്കാടുകളെ നോക്കി.

അടിക്കാടുകളെ പോലെ വളർന്നിരിക്കുന്ന ചുരുണ്ട രോമങ്ങളെ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴെ എന്റെ സാധനം പൊന്താൻ തുടങ്ങി. എന്റെ നാവിൽ വെള്ളം വറ്റുന്നതുപോലെ തോന്നി.മുഴുവനായും ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്തേക്കു ചരിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടു പതുക്കുനെതല കുനിച്ചു ചേച്ചിയുടെ വയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്കു നോക്കി. വിരലുകൊണ്ടു പാവാട വിടവിന്റെ അടിഭാഗത്തു രോമത്തിൽ ഒന്നു തൊട്ടു. അന്നേരം തന്നെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു ചേച്ചിയുറക്കമാണൊ എന്നു കൂടി നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തി.

പാവാട വിടവിനിടയിലൂടെ ചേച്ചിയുടെ രോമക്കാടിൽ അടിവയറിൽ തൊടാതെ തൊട്ടു. വിരൽതുമ്പിൽ ചുരുണ്ട രോമങ്ങൾ ഇക്കിളിയിടുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നി. പതുക്കനെ കൈവിരലിന്റെ പുറം ഭാഗം കൊണ്ടു പാവാട വിടവിന്റെ അടിഭാഗത്തു പൊക്കുവാൻ നോക്കി. ആദ്യം പതുക്കനെ നോക്കിയപ്പോൾ അനങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അൽപ്പം ബലം കൊടുത്തപ്പോൾ കൈവിരലിന്റെ പുറം ഭാഗത്തു പാവാട ആണുങ്ങൾക്കു മുണ്ടുടുത്താൽ കമ്പിയായാൽ മുണ്ടു പൊന്തുന്നതുപോലെ പൊന്തി. ഞാൻ തല ചരിച്ചു ആ വിടവിലൂടെ ചേച്ചിയുടെ ഉൾക്കാടുകൾ കാണുവാൻ നോക്കി. ഉൾക്കാടുകളുടെ നടുവിലെ മദനപൊയ്ക കാണുവാൻ പാവാട വിടവിനുള്ളിൽ നാലുവിരലുകളും കയറ്റി വിടവിൽ പിടിച്ചു പാവാട മുകളിലേക്കു പൊക്കി. എന്നിട്ടു ഞാൻ ആ വിടവിലൂടെ അകത്തേക്കു നോക്കി. ഇരുണ്ട് രണ്ടു തുടകൾ വന്നു കൂടിച്ചേരുന്ന ഉൾക്കാടിന്റെ നടുവിൽ അൽപ്പം പൊന്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനു നടുവിലായി താഴത്തേക്കു കൂട്ടി വച്ച ചൂണ്ടുകൾ പോലെ ചേച്ചിയുടെ മദന പൊയ്ക.  മദനപൊയ്കക്കു ചുറ്റും രോമക്കാടുകൾ ഒരു സുരക്ഷിത വലയം തീർത്തിരിക്കുന്നു. മല്ലിക ചേച്ചി താഴത്തെ രോമം വടിക്കാറില്ലയെന്നു തോന്നി. ഞാൻ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കം തന്നെയാണു്. ഞാൻ അൽപ്പം മലർന്ന ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടുകളെ നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടുകൾക്കും മദനപൊയ്ക്കും ഒരെ ഷേപ്പ് പോലെ എനിക്കു തോന്നി. മുഖം തിരിച്ചു വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മദനപൊയ്കയെ നോക്കി

ഇടതു കൈവിരലുകൾ കൊണ്ടു പാവാട വിടവു ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് വലതു കൈവിരൽ രോമ രാജികളിൽ മാത്രം മുട്ടിച്ചു മദനപൊയ്കയുടെ തൊട്ടു മുകളിൽ ആയി തൊടാതെ വച്ചു. എന്റെ കൈ വിരൽ അന്നേരം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി, നെഞ്ച് ആഞ്ഞിടിക്കുന്നതെനിക്കു കേൾക്കാം. ആദ്യമായി ഒരു മുതിർന്ന ചേച്ചിയുടെ സാധനം അത്രയടുത്തു കാണുന്നതും പിന്നെ തൊടാൻ പറ്റുന്നതും. ഞാൻ വലതുകൈയുടെ നടുവിരൽ പതുക്കനെ താഴ്ത്തി ചേച്ചിയുടെ മദനപൊയ്കയുടെ ഇതളുകളുടെ നടുവിൽ തൊട്ടു. അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൂണ്ടിൽ തൊടുന്ന അതേ ഫീലിങ്ങ്.എന്റെ എല്ലാ ബോധവും ഒരു നിമിഷത്തേക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കൈവിരലുകൊണ്ടു പൂറിതളുകളിൽ അമർത്തി ഞെക്കി. എന്റെ നടുവിരൽ ഇതളുകളെ രണ്ടു വശത്തേക്കും വിടർത്തി മാറ്റി അൽപ്പം ഉള്ളിലേക്കു കടന്നു.

“എടാ. പെട്ടന്നാണു മല്ലിക ചേച്ചി എന്റെ തലയുടെ പുറകിൽ കൈകൊണ്ടു തള്ളി മാറ്റി വിളിച്ചതു. “എന്താടാ കഴുവേറി മോനെ നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു്” പെട്ടന്നുതന്നെ എന്നെ തള്ളിമാറ്റിയിട്ടു ചേച്ചി എഴുനേറ്റിരുന്നുകൊണ്ടു ആക്രോശിച്ചു. ” നീ ഇതിനാണു പഠിക്കണന്നും പറഞ്ഞു ഇരുന്നതു.” ചേച്ചി എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി തുടർന്നു.

  Kambikatha Search

  Mallu Comments

  Join MalluStories Club

  Get free kambi stories in your inbox every week. Join the MalluStories club by entering your email address in the box below
  Privacy guaranteed. Spam Safe!!

  Categories

  Recent Posts

  Kambikathakal Tags

  3 Comments

  Dear moderator Expect a lengthy chapter next time

  dear moderator Katha kurachukoodi lengthy ayi post cheyyanam

  Leave A Response

  Mallu Stories - Kambikathakal