ഞാനും ചേച്ചിമാരും Part 18


സാജൻ

No badges.
  • 594
  • 4
  • 0

Chechiayitulla kali

ചേച്ചിയിൽ നിന്നും പിന്നെ അനക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്റെ മനസ്സിൽ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഈ അവസരം കളയണമൊ വേണമൊ എന്നതിനെക്കുറിച്ചു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനാകാതെ ഉഴലുകയാണു. ഒന്നു തിരിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും എന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ ഭരിക്കുവാൻ ആരമ്പിക്കുന്നതു പോലെ. എന്നാലും അതിനെ എതിർത്ത് മനസ്സപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി കട്ടിലിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് താഴെ തന്റെ പായയിൽ കിടന്നു. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു. എനിക്കെതിമായി ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ പക്കിലെ ഞൊറിവുകൾ എന്നിൽ വീണ്ടും വികാരങ്ങൾക്കു ചൂടു പിടിപ്പിച്ചു.

‘ ചേച്ചീ,ഞാൻ പതുക്കനെ വിളിച്ചു. എന്റെ വിളി കേട്ടില്ലായെന്നു നടിച്ചു ചേച്ചി കിടക്കുകയാണു ചെയ്തതു. ഞാൻ പതുക്കുനെ എഴുന്നേറ്റ് താഴെ ചേച്ചിയുടെ പക്കിനു ചേർന്നു കിടന്നു.

എന്നിട്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പക്കിലൂടെ എന്റെ ഇടതു കൈകൊണ്ടു ചേച്ചിയുടെ അണിവയിൽ അമർത്തി. എന്റെ കൈ വിരലുകൾ ചേച്ചിയുടെ പൊക്കിൾ തേടി യാത്രയാരംഭിച്ചു.

‘ മര്യാദയ്ക്കു കിടക്കെടാ…എന്റെ കൈ വിരൽ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടു ചേച്ചിയെന്നോടു പറഞ്ഞു. ചേച്ചിയുടെ ആ പറച്ചിലിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ വേണ്ടായെന്നു വെച്ച എല്ലാ പരിഭവവും ഉണ്ട് . ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കൂട്ടാക്കാതെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ തോളിൽ പിടിച്ചു തിരിച്ചു ചേച്ചിയുടെ മുഖം എന്റെ നേരെ ആക്കുവാനാണു ശ്രമിച്ചതു. ആദ്യം ഒന്നു ബലം പിടിച്ചുവെങ്കിലും എന്റെ ബലം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചു പതുക്കനെ ചേച്ചി എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.

 

എന്റെയും ചേച്ചിയുടെയും മിഴികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടി. ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകളിൽ കാമത്തിന്റേതായ ഒരു തിളക്കം നിറഞ്ഞു. ‘ നേരത്തെ ഞാൻ ഒന്നു കെട്ടിപിടിച്ചപ്പോൾ പയ്യനു വലിയ ജാട ആയിരുന്നല്ലൊ? ഇപ്പോൾ എന്താ എന്റെ മണം കിട്ടിയാലെ ഉറങ്ങുവാൻ പറ്റുകയുള്ളാ’ മല്ലികചേച്ചി എന്റെ വലതു തുടയിൽ തന്റെ വലതു കൈ വെച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടുവാൻ പോയില്ല. ചേച്ചി പതുക്കന്നെ എന്റെ ഉൾത്തുടയിൽ തന്റെ കൈ നഖം വെച്ചു പതുക്കുന്നെ നോടുവാൻ തുടങ്ങി

No Comments

Post A Comment

Mallu Comments