ഹരിയും വൃന്ദയും – ഭാഗം 01


AmruthaNandan

No badges.
  • 20293
  • 13
  • 5

Hariyum Vrundhayum 01

ഇത് വൃന്ദയുടെയും ഹരിയുടെയും കഥ ആണ്. രണ്ടു പേരും എറണാകുളത്തെ ഒരു IT കമ്പനിയിൽ വർക് ചെയ്യുന്നു. ഹരി അവിടെ വർക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 4 കൊല്ലമാകുന്നു. വൃന്ദ വന്നിട്ട് 2 കൊല്ലമാകുന്നു. വൃന്ദയുടെ ഭർത്താവിന് ബിസിനസ് ആണ്. വീട് ആലപ്പുഴ ആണ്. എല്ലാ ദിവസവും പോയി വരും. രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. ഇരു നിറം. ശരീര ആകൃതി പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് അവൾ വരുന്നത്. എങ്ങനെ ഒക്കെ തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും നോക്കിയാലും ഒരു തരി പോലും പുറത്തു കാണാറില്ല.

ഇവളെ കണ്ടപ്പോ മുതൽ ഹരിക്കു ഇവളെ കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു രീതിയിലും അവളെ കിട്ടില്ലായിന്നു. ഹരിക്കാണേൽ ഏതു പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും സാധനം വിറക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയുമുണ്ടായില്ല. എന്നും ഭാര്യക്കിട്ടു തന്നെ പണി.

ഹരിയും വൃന്ദയും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും പോന്നു. വൃന്ദയെ എങ്ങനെ വളക്കും എന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു.

ഇനി ഹരിയുടെ വാക്കുകൾ…..

വൃന്ദ ഹസ്ബൻഡുമായി നല്ല ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒരു രീതിയിലും അവളെ കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയായി തന്നെ ഇരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ചെറുതായി സെക്സിൻറെ കാര്യത്തിലേക്കു വന്നു. അവൾക്കു കെട്ടിയവൻറെ അടുത്ത് നിന്നും നല്ല സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നു അവൾ പറയാതെ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പി ആയി. ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം ചെയ്തു തരുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വഴി പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത പെണ്ണ് പോയി.

ഞാൻ അവളെ നോക്കി കൊണ്ട് വൃന്ദയോട് പറഞ്ഞു : “ഹോ എന്താലേ..!”

വൃന്ദ : എന്താടാ…

ഞാൻ “ഹേയ് അവളുടെ…. “പറഞ്ഞു നിറുത്തി.

വൃന്ദ : ഓഹോ നീ അവളുടെ എങ്ങോട്ടാ നോക്കുന്നെ?

ഞാൻ : അവളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാരുടെയും നോക്കും.