ആദ്യ ഗേ സുഖം

എന്റെ പേര് മനു ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം അവതിക്കാലമായതിനാൽ കൂട്ടുകാരുമായി അടുത്തുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നും വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ എല്ലാം വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ നീന്തൽ പടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചേട്ടൻ ആണ്.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടുകാർ ആരും എത്തിയില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ കടവിൽ തന്നെ നിന്നു ചേട്ടൻ കുളിക്കാൻ കടവിൽ ഇറങ്ങി. കൈലി അഴിച്ച് ഒരു തോർത്ത് ഉടുത്തു എന്നോട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു. ഞാൻ കരയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. ചേട്ടൻ ഉടുത്തിരുന്ന കൈലി കഴുകാൻ കുത്തിയിരുന്നു. ചേട്ടൻ ഷട്ടി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്റ കണ്ണ് അതിൽ ഉടക്കി. ചേട്ടൻ അത് കണ്ടെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. എന്റ മുഖത്ത് നോക്കി ചേട്ടൻ ചിരിച്ചു. എന്നോട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ആരെയും കാണാത്തതു കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി തോർത്ത് ഉടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. എന്നോട് ചേട്ടൻ നീന്തൽ പടിപ്പിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൈയിൽ കിടന്നു വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ കാലിട്ടടിച്ചു നീന്തി പടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഞാൻ അറിയാത്തതുപോലെ എന്റെ ചന്തിയിലും തുടയിലും തടവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തോർത്തിൽ പിടുത്തമിട്ടു പതിയെ അഴിച്ചു. ഞാൻ തോർത്തഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടന്റെ കൈയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. തോർത്തിൽ പിടുത്തമിടു തിരിച്ച് ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. തോർത്ത് വേണ്ടാ അഴിച്ചു കളയാൻ. എനിക്കു നാണമായി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടു ആളല്ലേ ഒള്ളു. നീന്തൽ പടിക്കാർ എളുപ്പം അതാണെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ തോർത്തഴിച്ചു മാറ്റി കരയിൽ ഇട്ടു. വീണ്ടും ചേട്ടൻ എന്നെ കൈയിൽ കിടത്തി നീന്തൽ പടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കുട്ടനിൽ ചേട്ടന്റെ വിരലകൾ തടയുന്നതായി തോന്നി. പതിയെ പതിയെ അതിൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നി. എന്റെ കുട്ടൻ ചെറുതായി കമ്പിയാകാൻ തുടങ്ങി. ചേട്ടന് അത് മനസ്സിലായി എങ്കിലും അത് ചേട്ടന്റെ കൈയ്യിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ഇരിന്നു. അത്ര വലുപ്പമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഞാൻ എതിർക്കാത്തത് ചേട്ടനെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. എന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിർത്തി. എന്റെ കഴുത്തു വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ ചുറ്റും നോക്കി ആരും ഇല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കിയതിന്നു ശേഷം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ചേട്ടന്റെ ശരീരത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കഴുത്തിലും നെറ്റിയിലും ഉമ്മവച്ചു. എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നി. വെള്ളത്തിലെ തണുപ്പും എന്നെ കൂടുതൽ രസിപ്പിച്ചു.

പെട്ടന്നാണ്ശബ്ദം കേട്ടത് ആരക്കയോ വരുന്നത്. ചേട്ടൻ വേഗം എന്റെ തോർത്ത് എടുത്തു തന്നു. ഞാൻ ഉടുത്ത് കരയിൽ കയറി. ചേട്ടൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിന്നു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. എന്നോട് വേഗം കുളിച്ച് കയറാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഉടുത്തിരുന്ന തോർത്ത് അഴിച്ച് തന്നു. ഞാൻ നോർത്തിയിട്ട് തോർത്ത് ചേട്ടനു കൊടുത്തു. ചേട്ടൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നു തോർത്തി കരയിൽ കയറി തോർത്തുടുത്തു. നനഞ്ഞ തോർത്തിൽ ചേട്ടന്റെ കുട്ടൻ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്ന. അതിന്നു നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് മാറി എന്നെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടു പോയി. അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുറിയിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ചേട്ടൻ എന്നെ പൊക്കി കട്ടിലിൽ കിടത്തി. എന്നിട്ട് എന്റെ പുറത്ത്കയറി കിടന്നു. എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്റെ കഴുത്തിലും നെറ്റിയിലും ചെവിയിലെല്ലാം മാറി മാറി ഉമ്മവച്ചു. പതിയെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മവച്ചു ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു കിടന്നു. ചുണ്ട് രണ്ടും ചേട്ടൻ ചപ്പി വലിച്ചു നുണഞ്ഞു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഷർട്ട് ചേട്ടൻ അഴിച്ചുമാറ്റി പതിയെ ഇഴഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നു. എന്റ രണ്ടു മലഞട്ടുകളെ വലിച്ചു കുടിച്ച. എനിക്ക് ചെറിയ വേതനയും സുഖവും തോന്നി. പിന്നെ എന്റെ വയറ്റിലും തുടയിലും മാറി മാറി ഉമ്മവച്ചു. എന്റെ നിക്കർ ചേട്ടൻ അഴിച്ചു മാറ്റി. എന്റെ ചെറിയ കുട്ടൻ കമ്പിയായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ചേട്ടൻ ചിരിച്ചു.

എനിക്ക് ഒരു മാതിരിയായി ചേട്ടൻ അതിൽ പിടിച്ചു നന്നായിട്ട് നോക്കി, അതിന്റെ തൊലി നീക്കാൻ നോക്കി എനിക്കു നല്ല വേതനിച്ചു. ചേട്ടൻ അതിൽ തടവി. പതിയെ ചേട്ടന്റെ മുഖം എന്റെ കുട്ടനടുത്തേക്ക് വന്നു. എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ കുട്ടനെ ഉമ്മ വച്ചു. മനസ്സിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നിയതു പോലെ തോന്നി. പിന്നെ നാവു കൊണ്ട് നക്കിയെടുത്തു. അതിനെ വായിലായി നുണഞ്ഞു. എനിക്ക് നല്ല സുഖം വന്നു തുടങ്ങി. എന്റെ രണ്ടു ബാളും ചേട്ടൻ വായിലാക്കി മുട്ടായി തിന്നുന്നതു പോലെ ചെയ്യ്തു.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഉടുത്തിരുന്ന കൈലി അഴിച്ച് മാറ്റി. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോഴി നല്ല വലുപ്പവും നീളവും ഉള്ള ഒരു സാധനം നിറയെ രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ കമ്പിയായി നിൽക്കുന്നു. അറ്റം നല്ല ചുവന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചേട്ടന്റെ സാധനത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചു. നല്ല ചൂടും ബലവും ഉള്ള ഒരു സാധനം. കൈ പതിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിന്നെ ചേട്ടൻ തിരിച്ചു കിടത്തി എന്റെ ചന്തിയിൽ ചേട്ടന്റെ വലിയ സാധനം ഉരച്ചു. പതിയെ വിടവിലേക്ക് തള്ളിയിറക്കി. തുടയിടുക്കിൽ വച്ചതിന്നു ശേഷം ചേട്ടൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല.

പിന്നെ വീണ്ടു എന്നെ തിരിച്ചു കിടത്തി. എന്റെ കുട്ടനിൽ ചേട്ടന്റെ വലിയ സാധനം ഉരച്ചു വിണ്ടും തുടയിടുക്കിൽ വച്ചു ചേട്ടൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ചുണ്ടും കവിളും കഴുത്തും എല്ലാം ചേട്ടൻ ഉമ്മവച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു. ചേട്ടൻ വേഹത കൂട്ടി അടിച്ചു. ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. പെട്ടന്ന് ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ വയറ്റിൽ ചേട്ടന്റെ വലിയ സാധനം വച്ചു കൈ കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അടിച്ചു. പെട്ടന്ന് അതിൽ നിന്ന് വെളുത്ത ചൂടു പാൽ തെറിച്ചു എന്റെ നെഞ്ചിലും വയറ്റിലും വീണു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൂത്രമാണെന്ന്. അല്ല. നല്ല കട്ടിയുള്ള പശ പോലുള്ള സാധനമായിരുന്നു.

ചേട്ടൻ തളന്ന് എന്റെ പുറത്ത് കുറച്ചു നേരം കിടന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു തുണിയെടുത്ത് ചേട്ടൻ അതെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി. പിന്നെ എന്റെ കുട്ടനിൽ പിടിച്ച് ചേട്ടൻ ചെയ്തതു പോലെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്റെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നതു പോലെ തോന്നി. പെടുക്കാൻ മുട്ടുന്നതു പോലെ ഇപ്പം പോകുമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൈ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ സ്രമിച്ചു. ചേട്ടൻ വിട്ടില്ല അടിച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു. പെട്ടന്ന് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സുഖം തോന്നി. പക്ഷെ ചേട്ടനു വന്നതു പോലെ എനിക്ക് പാല് വന്നില്ല. ഒരു കാറ്റ് മാത്രം….. ഞാൻ തളന്നു പോയി. ഞാനും ചേട്ടനും കുറച്ചു നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു മയങ്ങി. പിന്നെ എന്നെ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും എനിക്കും വെള്ളം വച്ചു തുടങ്ങി.

ശുഭം…

ഈ mallu gay story നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതുന്നു. പുതിയ gay stories വായിക്കാൻ വീണ്ടും mallustories സന്ദർശിക്കുക

  Kambikatha Search

  Mallu Comments

  Join MalluStories Club

  Get free kambi stories in your inbox every week. Join the MalluStories club by entering your email address in the box below
  Privacy guaranteed. Spam Safe!!

  Categories

  Recent Posts

  Kambikathakal Tags

  5 Comments

  Adipoli story. Please post more often

  more story supeer

  Nalla katha. Vayichu vanamadichu.. kunnapaal kudikkunna katha post cheyyu pls..

  Nalla anubhava katha. ithupole enikkum oru anubhavam undayi. almost similar.

  Leave A Response

  Mallu Stories - Kambikathakal