ഞാനും എന്റെ അമ്മയും


Sanju

No badges.
  • 33357
  • 61
  • 5

അതിൽ പിന്നെ കിടക്കുന്ന നേരം ഇനിയും അതുപോലെ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു കിടക്കും.

5 Comments

വയ്യാത്ത പട്ടി കയ്യാല കേറാൻ നോക്കുന്നു….


Theme kollam but katha vipulrekarichu ezhuthu pinne page kootti ezhuthu


andi undo ninakku


Post A Comment

Mallu Comments